Zyskaj pakiet Office 365 Business nawet za 0 zł

Na tej stronie zrealizujesz kod otrzymany w promocji mBiznes Konto z Microsoft Office dla firm.

Cena za Office 365 została obniżona dla Ciebie z 369 zł na 199 zł netto.

Jeśli dodatkowo dokonasz 2 płatności do ZUS, mBank zwróci Ci 199 zł na konto i Twój pakiet będzie kosztował Cię 0 zł!
Organizator promocji:

Logo Onex Group

Partner promocji:

Logo Onex Group


Więcej informacji o promocji znajdziesz na stronie: http://www.mbank.pl/firmy/promocje/office-dla-firm/

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją " mBiznes Konto z MS Office dla firm" są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji "mBiznes Konto z MS Office dla firm" dostępnych na www.mbank.pl/office-dla-firm. Promocja trwa od 21.04.2017 r. do 30.06.2017 r. włącznie. lub do wyczerpania puli 1000 usług MS Office 365 Business. Informacja o dostępności usług w Promocji oraz o wyczerpaniu puli usług będzie publikowana na stronie https://sklep.centrumxp.pl/mbank. Promocja jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: a) zaakceptują Regulamin Promocji oraz wyrażą zgodę na przekazywanie przez Bank Partnerowi Promocji danych stanowiących tajemnicę bankową obejmujących nazwę firmy oraz numer NIP Uczestnika Promocji w celu realizacji Promocji , b) złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard ze strony dedykowanej niniejszej Promocji, c) zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego NIP do dnia 20.04.2017 r. Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki oraz w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard będzie dokonywał co miesiąc płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku mBiznes konto Standard otrzyma do nowo otwartego rachunku następujące usługi: a) prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku mBiznes konto Standard, b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku mBiznes konto Standard, c) 0 zł za kartę debetową na okres 24 m-cy od dnia otwarcia rachunku mBiznes konto Standard, d) 0 zł prowizji za wypłaty z bankomatów własnych Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski na okres 24 m-cy, e) 0 zł prowizji za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski na okres 24 m-cy. Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki otrzyma kod promocyjny umożliwiający zakup usługi Office 365 Business w cenie 199 zł netto na stronie Partnera Promocji pod adresem: https://sklep.centrumxp.pl/mbank. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone powyżej, w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard aktywuje usługę MS Office 365 Business zgodnie z instrukcją oraz w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard opłaci dwa razy składkę ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku mBiznes konto Standard otrzyma premię w wysokości 100 zł za pierwszą płatność oraz 99 zł za drugą płatność do ZUS (maksymalnie 199 zł w ciągu trzech miesięcy). Premia będzie wypłacana Uczestnikom Promocji do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki aktywacji usługi i dwukrotnej płatności składki na ZUS na kwotę minimum 250 zł zostały spełnione. Premia zostanie przelana na rachunek mBiznes konto Standard prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii " Najlepszy bank dla firm".

Dodano do koszyka