Zyskaj pakiet Office 365 Business nawet za 0 zł


PROMOCJA ZAKOŃCZONA


Organizator promocji:

Logo Onex Group

Partner promocji:

Logo Onex Group


Więcej informacji o promocji znajdziesz na stronie: http://www.mbank.pl/firmy/promocje/office-dla-firm/

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Komfort i Promocją „Konto Komfort z MS Office 365 Business" są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji "Konto Komfort z MS Office 365 Business" dostępnych na www.mbank.pl/office-dla-firm. Promocja trwa od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r. włącznie lub do wyczerpania puli 200 usług MS Office 365 Business. Informacja o dostępności usług w Promocji oraz o wyczerpaniu puli usług będzie publikowana na stronie Promocji. Promocja jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: a) złożą wniosek o otwarcie rachunku mBiznes konto Komfort, za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Konto Komfort z MS Office 365 Business”, których lista dostępna jest na stronie www.mbank.pl, na stronie Partnera Banku, a także w placówkach mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A. oraz u konsultantów mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, b) zaakceptują Regulamin Promocji oraz wyrażą zgodę na przekazywanie przez Bank Partnerowi Promocji danych stanowiących tajemnicę bankową obejmujących nazwę firmy oraz numer NIP Uczestnika Promocji w celu realizacji Promocji, c) podpiszą umowę o prowadzenie rachunku firmowego mBiznes konto Komfort, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Bank. d) w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia o prowadzenie rachunku firmowego będą dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku firmowego. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek firmowy dla danego NIP w okresie 24 miesięcy liczonych do dnia 31.07.2017r. (włącznie). Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki otrzyma do nowo otwartego rachunku firmowego następujące usługi na okres 12 m-cy od dnia otwarcia rachunku firmowego, a) prowadzenie rachunku firmowego za 0 zł b) pakiet 100 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie c) 0 zł za pierwszą kartę debetową c) 0 zł prowizji za wypłaty 100 zł i więcej w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski d) kod promocyjny umożliwiający zakup usługi MS Office 365 Business w cenie 199 zł netto na stronie Partnera Promocji pod adresem: https://sklep.centrumxp.pl/mbank/. Po zakończeniu okresu promocyjnego ww. opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone powyżej, oraz dodatkowo w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku firmowego aktywuje usługę MS Office 365 Business zgodnie z instrukcją i w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Komfort opłaci dwa razy składkę ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku mBiznes konto Komfort otrzyma premię w wysokości 100 zł za pierwszą płatność do ZUS oraz 99 zł za drugą płatność do ZUS (maksymalnie 199 zł w ciągu trzech miesięcy). Premia będzie wypłacana Uczestnikom Promocji do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki aktywacji usługi i dwukrotnej płatności składki na ZUS na kwotę minimum 250 zł zostały spełnione. Premia zostanie przelana na rachunek mBiznes konto Komfort prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii " Najlepszy bank dla firm". Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec – kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Metody płatności:
  • Przelew
  • Za pobraniem
Dodano do koszyka
;